Redax Rent

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Informare privind protecția datelor cu caracter personal si acord de prelucrare a datelor in conformitate cu legislatia aplicabila

 

 

Stimate client/ colaborator,

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, privitor la protecția persoanelor fizice si prelucrarea datelor cu caracter personal, vă transmitem aceasta informare pentru a vă prezenta modul in care vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem transmite altora și cum le arhivam în condiții de siguranță.

Pentru relații, va stăm la dispoziție pe contact@redaxrent.ro

Datele cu caracter personal sunt preluate cu acordul dumneavoastra, în scopuri bine precizate, mai exact:

1.Pentru executarea contractului de inchiriere auto încheiat in nume personal sau in numele entitatii juridice pe care o reprezentati.

2.Pentru conformarea cu reglementările legale in vigoare, codurile de conduită sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

3. Pentru prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spalarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum si analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

4. Pentru instrumentarea si solutionarea situatiilor, dosarelor de dauna in cazul unor avarii tehnice la motor, cutie de viteze, cale de rulare, caroserie, atit la cele cu autor identificat cat si cele cu autor necunoscut.

5. Pentru solutionarea amiabila sau in instanta a oricaror neintelegeri si sau litigii aparute in perioada pre-contractuala cat si pe parcursul sau dupa incetarea contractului.

6.In legatură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

7.Cooperarea cu autoritățile publice;

8.Gestionarea și pregătirea evaluarilor interne, solicitarea de participare la sondaje, precum și efectuarea de analize în scopuri statistice sau în alte scopuri pentru a identifica tendintele pietei si a mentine serviciile oferite la un nivel cat mai ridicat.

Situatii in care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate unor terțe părți

1.Altor părți contractante, băncilor, altor institutii financiare si/sau de credit, unor consultant, experti, furnizori servicii IT, societai de arhivare, în legătură cu orice transfer de fonduri, obtinere de credite, finantari.

2.Furnizorilor de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru client;

3.Unor parteneri de afaceri, investitori, cesionari, pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, vânzare de bunuri);

4. Societatilor de asigurare/ reasigurare, service-uri auto in vederea evaluarii pagubelor si reparatiilor necesare a fi effectuate urmare avarierii sis au distrugerii partiale sau totale a autoturismelor incredintate pe baza de contract.

5.Consilierilor profesioniști, precum juristi, avocați, executori judecatoresti, altii,

6.Organelor de politie si de investigatie, instante judecatoresti in situatia incalcarii contractelor incheiate

7.Organelor fiscale si sau de reglementare, autorităților publice pentru a indelpini obligatii legale ce ne revin.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

dreptul la acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum si accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întâzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat , adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazurile prevazute de lege.

dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

dreptul la portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

In afara dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, aveti posibilitatea sa ne adresati solicitarea dumneavoastra prin posta pe adresa sediului social sau prin email la office@redaxrent.com

Perioada de păstrare si securitatea datelor furnizate:

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate pentru perioada de timp necesară comformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 5 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Societatea noastră va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia noastră prin stabilirea unor măsuri rezonabile de Securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.