Termeni si conditii

General terms and conditions


TERMENI SI CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE AUTOVEHICULE

1.1.Clientul confirma ca a citit si isi asuma prezentele conditii privind inchirierea unui autoturism, precum si cele asumate prin contractul de inchiriere semnat.
1.2. Clientul trebuie sa aiba 22 de ani impliniti, sa fie posesorul unui permis de conducere national sau international valabil, si sa aiba o experienta de cel putin 2 ani de condus.
1.3. In vederea incheierii unui contract de inchiriere, Clientul persoana fizica trebuie sa detina permis de conducere si act de identitate valabile. Locatorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare privitor la adresa de domiciliu a Clientului sau alte informatii relevante in vederea incheierii contractului. Reprezentantul Clientului persoana juridica va face dovada raporturilor de munca cu societatea pe care o reprezinta (mandat).
1.4. Inchirierea se poate face la agentie sau, dupa caz, la adresa solicitata de client, in conditiile stabilite cu Locatorul.
1.5. Sunt incluse in tariful de inchiriere BASIS asigurare RCA, acoperire CASCO de daune si accidente limitata, taxele de drum, intretinerea si reviziile tehnice periodice, tractare pe o raza de max 150 km fata de sediul social al Locatorului, cu exceptia situatiilor descrise la art.2.14, 2.15, 2.16, 2.17 si 2.18. Sunt incluse in tariful de inchiriere PREMIUM asigurare RCA, acoperire CASCO de daune si accidente extinsa, taxele de drum, intretinerea si reviziile tehnice periodice, tractare pe tot cuprinsul teritoriului Romaniei cu exceptia situatiilor descrise la art.2.14, 2.15, 2.16, 2.17 si 2.18. Chiar si la varianta de inchiriere premium, Clientul este responsabil si achita la prima somatie, daunele provocate autoturismului din culpa si/ sau cu autor necunoscut, in limita a maxim 1200 lei. (exemple: parbriz ciobit/ crapat, pene si anvelope distruse, parti ale caroseriei zgariate/ lovite, acte de vandalism, grindina, calamitati naturale) Daca paguba produsa este mai mica de 1200 lei, se achita doar contravaloarea reparatiei.
1.6. Autovehiculul inchiriat poate fi condus numai de catre Clientul semnatar si de catre celelalte persoane mentionate in contract ca soferi suplimentari. Pentru fiecare sofer suplimentar se percepe un tarif de 20 lei/ zi plus TVA. Nu se accepta mai mult de doi soferi aditionali.
1.7. Livrarea si restituirea autovehiculului se fac in aceleasi conditii in care a fost preluat, la data si ora stabilite de Client impreuna cu Locatorul la sediul acestuia.Returnarea autovehiculului in alt loc se face numai cu acordul Locatorului si poate ocaziona costuri suplimentare.
1.8. Clientul confirma ca a citit conditiile generale de inchiriere precum si cele legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal postate pe site-ul www.redax-rent.ro si este de acord cu acestea.
1.9. Autovehiculul este si ramane proprietatea Locatorului, Clientul avand doar drept de folosinta si posesie limitata pentru perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract. Depasirea termenului de restituire din contract cu mai mult de 2 ore fara acordul scris al Locatorului, inseamna incalcarea unilaterala a contractului de catre Client si indreptateste Locatorul sa aplice imediat masurile prevazute pentru aceasta situatie.
1.10. Plata contravalorii inchirierii se face la semnarea contractului, in avans pentru toata perioada inchirierii. In cazul prelungirii este necesar acordul Locatorului, iar clientul va achita contravaloarea inchirierii suplimentare.
1.11. Platile se fac in lei, prin virment bancar, cu card-ul sau cu numerar la casieria societatii.
1.12. Autovehiculul va fi pus la dispozitia Clientului pentru intreaga perioada pentru care acesta a fost contractat si pentru care s-a achitat chiria.
1.13. Clientului i se preda o cheie a masinii, actele acesteia in copie sau original, pentru a putea circula in legalitate pe toate drumurile publice din Romania.
1.14. Autovehiculul va fi inlocuit in cel mai scurt timp posibil in situatia unor defectiuni tehnice neimputabile Clientului
1.15. Locatorul este indreptatit sa solicite plata pentru toate situatiile de dauna din culpa Clientului, in limita reponsabilitatii asumate de acesta (basis sau premium), sau in alte situatii de incalcare a contractului. Clientul accepta sa plateasca daunele la prima somatie insotita de deviz de reparatie, sau alte documente justificative.
1.16. Locatorul preda autovehiculul Clientului cu inventarul complet, in stare perfecta de functionare, fara martori aprinsi in bord, cu anvelope corespunzatoare anotimpului.
1.17. Autovehiculul se preda cu asigurare RCA valabila, ITP valabil si taxa de drum achitata pentru teritoriul Romaniei.

2. OBLIGATIILE CLIENTULUI

2.1. Sa achite contravaloarea chiriei la preluarea autovehiculului pentru toata perioada contractata. Sa achite toate sumele datorate in baza contractului care sunt prevazute pentru prelungirea perioadei de inchiriere, depasirea termenului de restituire si/ sau pentru situatiile descrise la art.2.14,2.15, 2.16, 2.17,2.18, disparitie, furt total sau partial si pentru oricare din situatiile de incalcare/ nerespectare ale contractului imputabile Clientului.
2.2. Sa preia autovehiculul si sa-l restituie in aceleasi conditii in care l-a preluat, conform procesului verbal de predare-primire.
2.3. Sa exploateze in conditii normale vehiculul conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare, sa circule doar pe drumurile publice si sa evite drumuri periculoase si deteriorate.
2.4. Sa nu aduca nici un fel de schimbari, adaugiri sau imbunatatiri vehiculului.
2.5. In cazul producerii unui eveniment neprevazut, (avarie,accident lovire in parcare,incendiu, chiar si avarie cu autor necunoscut,etc.),disparitie, furt partial sau total, sa instiinteze imediat (maximum 6 ore) Locatorul organele de politie,unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare,cele mai apropiate de locul producerii evenimentului,pentru intocmirea actelor (proces verbal de constatare,anexa 2,etc.) cu privire la cauzele si imprejurarile acestuia.
Locatorul este obligat sa completeze CONSTATAREA AMIABILA DE ACCIDENT si/ sau sa obtina AUTORIZATIA DE REPARATIE.
Locatorul trebuie anuntat obligatoriu si in scris prin declaratie pe proprie raspundere in termen de max. 12 de ore de la producerea evenimentului cu descrierea exacta si completa a celor intimplate. La declarative se vor atasa poze de la locul incidentului si depozitii martori dupa caz.
Sa nu abandoneze vehiculul in caz de accident rutier/ avarie tehnica fara masuri suplimentare de asigurare contra furtului sau descompletarii.
In situatia neindeplinirii partiale sau totale a acestei obligatii Clientul isi asuma intreaga responsabilitate civila si penala pentru situatia creata si raspunde material pentru pagubele produse autoturismului cat si tertilor implicati. Locatorul poate formula plangere civila sau penala impotriva Clientului.
2.6. Clientul va depune toate diligentele si va colabora cu Locatorul pentru completarea dosarului de dauna, in relatia cu societatea de asigurare, va intocmi toate formalitatile necesare si va pune la dispozitie toate declaratiile si documentele solicitate, pana la finalizarea dosarului.
2.7. In situatia in care autovehiculul a fost condus sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor ori a altor substante stupefiante, medicamente, raspunderea pentru eventuale pagube, daune, accidente apartine in totalitate Clientului.
2.8 Clientul raspunde material si se obliga sa achite la prima somatie sumele calculate si datorate pentru daune produse autoturismului, functie de tariful de inchiriere pentru care a optat (basis sau premium) cum ar fi, dar fara a se limita la avarii din culpa sa sau cu autor necunoscut( parbriz crapat/ avariat, geamuri sparte,anvelope taiate, jante lovite, avarii ale caii de rulare, scut motor, baie ulei, esapament, capace roti pierdute/ deteriorate, avarii ale caroseriei inclusiv oglinzi,deteriorarea sau murdarirea excesiva a spatiului interior, tapiterii rupte, componente din plastic deteriorate, bord zgiriat,,avarii motor, cutie de viteze defectata din culpa clientului, lipsuri sau deteriorarea inventarului masinii, pierderea unor acte, chei, urmari ale unor acte de vandalism, catastofe naturale, etc.).
Evaluarea pagubelor materiale si ale costurilor de reparatie (piese, componente si manopera) se face pe baza catalogului AUDATEX, Clientul fiind de acord cu acest mod de evaluare si decontare. Piesele si componentele deteriorate se inlocuiesc cu piese noi originale.
2.9. In situatia disparitiei autovehiculului Clientul are obligatia de a plati chiria stabilita in contract pina din momentul in care autoritatile competente confirma furtul si dosarul de dauna a fost completat corespunzator de catre Client.
2.10. Sa reintregeasca valoarea politei de asigurare facultativa de avarii si furt in caz de utilizare a asigurarii, prin retinerea garantiei, in limita responsabilitatii agreate si achitate (basis sau premium).
2.11. Sa nu permita conducerea autovehiculului de alte persoane in afara celor mentionate in contract,in caz contrar,in cazul unor evenimente, daune va suporta costurile acestora in totalitate.
2.12. Sa achite integral amenzile primite privind incalcarea regulior de circulatie pe drumurile publice ,amenzile rezultate in urma parcarilor neregulamentare si toate costurile rezultate in urma actiunilor autoritatilor locale vis-a-vis de autovehicul, pentru perioada detinerii. Clientul raspunde de orice prejudiciu cauzat tertilor de autovehiculul care face obiectul contractului.
2.13. Clientul este obligat sa anunte in scris Locatorul cu privire la orice modificare de adresa, numar de telefon si/ sau regim juridic, in termen de 24 de ore.
2.14. Clientului ii este interzis in mod expres sa subinchirieze, amaneteze, instraineze, gajeze autovehiculul. Este interzisa folosirea autovehiculului in scop de taximetrie, scoala de soferi, activitati de paza si protectie ,transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de impingere sau tractare, conducere pe drumuri forestiere sau neasfaltate, incarcarea masinii peste limita admisa, activitati care contravin legii, parasirea teritoriului Romaniei fara acord scris din partea Locatorului. Pentru oricare din aceste situatii, Clientul datoreaza Locatorului daune interese in suma de 2500 lei, pe care acesta le va achita la prima somatie scrisa.
2.15. Eventuale lipsuri la carburant vor trebui achitate de client. In situatia alimentarii cu alt carburant, Clientul suporta toate cheltuielile de reparatie, tractare precum si chiria pentru zilele de indisponibilizare ale autovehiculului.
2.16. Clientul se obliga sa suporte si sa achite integral, la prima somatie, contravaloarea autovehiculului in suma de 8000 Euro plus TVA si a tuturor pagubelor cauzate tertilor in urmatoarele situatii:
– dauna totala din culpa clientului, neacoperita de polita CASCO (alcool la volan, droguri, substante care limiteaza capacitatea de reactie, medicamente. altele)
– dauna totala din culpa clientului datorita nerespectarii semnelor rutiere de circulatie,semafor pe rosu, neacordare de prioritate sau circulare cu viteza excesiva( cu 30 km/ h peste limita admisa pe respectivul sector de drum)
– disparitia/ furtul autovehiculului cu tot cu cheie si/sau acte (situatie neacoperita de CASCO) sau in situatia in care Clientul nu doreste/ nu reuseste sa deschida dosarul de furt cu autoritatile, astfel incat Locatarul sa recupereze paguba de la societatatea de asigurare unde are polita CASCO.
– nerestituirea/ retinerea autovehiculului fara acordul scris al Locatorului mai mult de 15 de zile de la data la care ar fi trebuit restituit. Plata in suma de 8000 Euro plus TVA (echivalet lei la curs BNR) devine scadenta in cea de 16-a zi de la data de restituire inscrisa in contract.
2.17. Clientul se obliga sa suporte si sa achite integral, la prima somatie, contravaloarea daunelor produse autovehiculului si a tuturor pagubelor cauzate tertilor in urmatoarele situatii:
– daune partiale/ accident din culpa clientului, neacoperite de polita CASCO (alcool la volan, droguri, substante care limiteaza capacitatea de reactie, medicamente, altele)
– daune partiale/ accident din culpa clientului datorita nerespectarii semnelor rutiere de circulatie neacordare de prioritate sau circularii cu viteza excesiva( cu 30 km/ h peste limita admisa pe respectivul sector de drum).
2.18. Sa suporte si sa achite integral costurile de tractare ale autoturismului pana la sediul Locatorului in situatia in care imobilizarea vehiclului ii este imputabila (accident sau dauna din culpa/ utilizare necorespunzatoare a autoturismului).
2.19. Sa anunte de imediat Locatorul telefonic si in scris asupra oricarei tentative de tulburare de posesie pe durata inchirierii, retinerea si / sau intentia de retinere a autovehiculului de catre politie, organe vamale, orice alte autoritati ale statului roman sau ale altui stat.

3. ALTE CLAUZE

3.1. Contractul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional la contract. Intentia clientului de prelungire a contractului se comunica Locatorului cu 24 ore inaintea expirarii contractului. Pretul agreat se achita in aceleasi conditii,iar garantia se restituie Clientului la momentul restituirii autovehiculului in buna ordine.
3.2. Obligatiile care decurg din contract pot sa depaseasca perioada de inchiriere propriu-zisa (termene de plata,amenzi receptionate ulterior de catre locator etc). Responsabilitatile partilor inceteaza doar dupa stingerea tuturor obligatiilor reciproce chiar daca autovehiculul a fost restituit intre timp.
3.3. Locatorul este indreptatit sa rezilieze contractul unilateral si sa ceara restituirea imediata a autovehiculului in urmatoarele situatii: dizolvarea,lichidarea sau declansarea procedurii falimentului fata de Client, inceperea urmaririi penale impotriva clientului ,sau a reprezentantilor acestuia, decesul clientului, neplata chiriei datorate pentru detinerea autovehiculului, incepind cu prima zi pentru care chiria nu a fost achitata, nerespectarea uneia sau mai multor obligatii asumate prin prezentului contract.
3.4. Atat in cazul incetarii contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii,Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 6 ore de la momentul rezilierii la sediul Clientului in aceleasi stare tehnica si estetica in care l-a preluat si sa achite toate sumele eventuale datorate prin incalcarea contractului. CLIENTUL nu poate solicita restituiri de sume cu titlu de chirie si/ sau garantie in cazul incalcarii unilaterale a contractului.
3.5. Clientul este raspunzator contractual, civil sau penal, de pastrarea integritatii vehiculului primit in locatie pe toata durata contractului.
3.6. Clientul suporta integral cheltuielile de reparatie si remorcare, in situatia unor daune provocate autoturismului de animale salbatice sau de animale fara stapan, indiferent de asigurarea pe care o detine.
3.7. Clientul declara ca este de acord si intelege inca de pe acum ca vehiculul sa poata fi ridicat de pe proprietatea sa privata sau din locul in care este acesta cu toate bunurile aflate in el, fara a se opune in nici un fel preluarii autovehiculului, ca nu va considera ca aceasta masura este o violare a proprietatii ori o tulburare a posesiei si ca nu va impiedica in nici un mod aducerea ei la indeplinire.
Aceasta clauza intra in vigoare odata cu rezilierea contractului. Locatorul nu raspunde de bunurile aflate in autovehicul la momentul reintrarii in posesia acestuia. Clientul declara ca se obliga sa nu lase bunuri in masina si renunta la dreptul de a formula plingeri pe aceasta tema.
3.8. Clientul se obliga sa plateasca la prima somatie si garanteaza cu bunurile sale moblie si imobile pentru toate datoriile izvorite din acest contract precum si pentru toate daunele neacoperite de garantia depusa sau de polita CASCO, in cazul intirzierii restituirii masinii, a nerestituirii masinii , a disparitiei masinii cu cheie si/sau acte sau in cazul altor incalcari ale contractului sau prejudicii cauzate Locatorului.
3.9. Nerestituirea autovehiculului la timp si intocmai conform contractului si continuarea detinerii posesiei fara acordul scris al Locatorului reprezinta incalcarea grava a contractului si se incadreaza la infractiunile de abuz de incredere, inselaciune si furt.
In aceasta situatie, Locatorul are dreptul sa formuleze plangere in temeiul art. 238 si 244 Cod procedura penala, impotriva Clientului, sau dupa caz a reprezentantului acestuia si sa se constituie parte civila pentru recuperarea prejudiciilor.
Clientul datoreaza si se obliga sa cite 200 lei/ zi pentru fiecare zi de detinere a autovehicului peste termenul contractual, pina la restituirea acestuia, cu titlu de chirie.
3.10. Locatorul are dreptul sa incaseze de pe cardul Clientului sume reprezentind amenzi de circulatie si/ sau alte sume cu titlu de penalitati, daune produse autovehicului de catre Client.
3.11. Orice litigii rezultate din derularea pezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Brasov. Prezentul contract constituie titlu executoriu, prin vointa partilor.
3.12. Drepturile reale ale Locatorului asupra autovehiculului sunt opozabile judecatorului sindic in situatiile in care Clientul se afla in insolventa in conformitate cu dispozitiile legii nr.85/ 2014.

4. TARIFE PENTRU SERVICII SUPLIMENTARE SI PENTRU LIPSURI INVENTAR

4.1. Livrare/ preluare autoturism la domiciliul clientului in limita a 25 km in timpul orelor de program – de la 50 lei + TVA.
4.2. Livrare/ predare autoturism la domiciliul clientului in limita a 25 km in afara orelor de program – de la 100 lei + TVA.
4.3. Predare/ preluare autoturismu la sediul Locatorului in afara orelor de program- 50 lei + TVA. (Orele de program sunt luni- vineri orele 9:00 – 17:00).
4.4. Sofer suplimentar – 20 lei + TVA/ zi
4.5. Restituire autovehicul murdar, care necesita curatare – 80 lei + TVA
4.6. Restituire autovehicul foarte murdar, care necesita curatare speciala, inclusiv tapiterii – 250 lei + TVA
4.7. Carburant lipsa – 7 lei + TVA/ litru la care se adauga un tarif fix de 50 lei +TVA
4.8. Pierdere cheie contact auto – 1500 lei+TVA
4.9. Pierdere talon autovehicul – 500 lei +TVA
4.10. Pierdere cric auto – 100 lei +TVA
4.11. Lipsa / distrugere roata rezerva – 500 lei +TVA
4.12. Pierdere trusa medicala – 60 lei + TVA
4.13. Pierdere stingator – 50 lei + TVA/ buc
4.14. Pierdere triunghi semnalizare – 40 lei + TVA/ buc
4.15. Distrugere/ avariere/ intepare anvelopa – 400 lei +TVA/ buc
4.16. Pierdere/ distrugere placuta inmatriculare – 300 lei+ TVA/ buc.
4.17. Distrugere/ pierdere stergatoare – 150 lei/ TVA/buc.
4.18. Pierdere capac roata – 110 lei + TVA/buc.
4.19. Pierdere antena – 200 lei + TVA
4.20. Pierdere/ distrugere geam oglinda retrovizoare (fara carcasa oglinda) – 300 lei + TVA
4.21. Deteriorare oglinda retrovizoare (inclusiv carcasa oglinda) – 900 lei + TVA
4.22. Daune/ distrugeri/ deteriorari ale spatiului exterior si interior auto,
urmare oricarui tip de incident/ accident din culpa si sau cu autor necunoscut,
se evalueaza si se achita la nivelul tarifelor AUDATEX pentru piese si manopera.

 CAR RENTAL GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1.1. The CLIENT confirms that he has read and understood the rental terms and
conditions below. The general terms and conditions are part of the signed rental agreement.
1.2. The CLIENT must be at least 22 years of age, having an international driving license, with at least 2 years of driving experience.
1.3. In order to conclude a rental contract, the CLIENT must hold a valid driving license and identity card. The LESSOR might request additional information regarding occupation, purpose of rental and/or other relevant information regarding the identity of the CLIENT.
1.4. The rental contract and delivery of the car are made at the LESSOR’S location. In certain situations, the car can be delivered to the CLIENT’S address, for an extra charge, to be agreed.
1.5. The rental BASIS PACKAGE includes, compulsory liability insurance, limited CASCO coverage in case of damages and/ or accidents, road tax, maintenance and towing within a radius of max 150 km from the registered office of the LESSOR, except for the situations described in art.2.14, 2.15, 2.16, 2.27 and 2.18.
The rental PREMIUM PACKAGE includes compulsory liability insurance, extended CASCO coverage in case of damages and accidents, road tax, maintenance and towing within a radius of 300 km on the territory of Romania except for the situations described in art.2.14, 2.15, 2.16, 2.27 and 2.18.
1.6. The rented vehicle can be driven only by the signatory CLIENT and by other drivers mentioned in the contract as additional drivers. For each additional driver, a fee of 20 RON / day plus VAT will apply. No more than two additional drivers are accepted.
1.7. The delivery and return of the vehicle is made under the same conditions in which it was taken over, at the date and time agreed by the CLIENT with the LESSOR at the LESSOR’S location. The return of the vehicle at another location is possible only with written consent of the LESSOR and may determine additional costs.
1.8. The CLIENT has read the general rental conditions and those related to the processing and protection of personal data GDPR posted on our website www.redax-rent.ro and agrees with all of these terms.
1.9. The vehicle is and remains the property of the LESSOR, the CLIENT having only the right of use and possession for the limited timeframe for which the rental contract was concluded and paid for. Exceeding the date and hour of return of the car by more than 2 hours without the written consent of the LESSOR, means violation of the contract and entitles the LESSOR to immediately apply the measures foreseen for this situation.
1.10. Payment is due and made at the signing of the rental contract, in advance for the entire rental period. In case of extension, the LESSOR’S consent is required, and the CLIENT has to pay the whole amount for the additional rental period. Any amounts paid will not be refunded if the CLIENT decides to return the vehicle before expiry of the paid rental period. However, he may benefit from a price reduction in case of another rental.
1.11. Payments are made in lei at the official exchange rate, by bank transfer, with credit card or cash at the LESSOR’S premises, based on the invoice / invoices issued by the LESSOR.
1.12. The vehicle will be made available to the CLIENT for the entire period for which it was contracted and paid for.
1.13. The CLIENT receives one key of the car, car registration in copy or original, in order to be able to circulate legally on all public roads in Romania.
1.14. The vehicle will be replaced as soon as possible in case of technical failures not attributable to the CLIENT.
1.15. The LESSOR is entitled to request payment for any of the situations of damage due to the CLIENT’s fault, within the limit of the liability assumed by him (BASIS or PREMIUM) and in any situation of breach of contract. The CLIENT accepts to pay the due amounts upon the first request, based on the LESSOR’S “repair estimate” OR “CONTRACT BREACH INFORMATION”. The CLIENT has to pay within 48 hours from receipt of the ‘REQUEST OF PAYMENT”.
1.16. The LESSOR hands over the vehicle to the CLIENT with the complete inventory, in perfect technical condition, without warning lights lit, with proper tires for each season.
1.17. The vehicle is handed over with valid liability insurance, technical inspection and road tax for the territory of Romania.

2. CLIENT’S LIABILITIES

2.1. To pay the rental price when taking over the vehicle, for the entire rental period. To pay all the amounts due under the contract that are provided for the extension of the rental period, exceeding the return date and hour and / or for any of the situations described at art.2.14, 2.15, 2.16, 2.17and 2.18, disappearance of the vehicle, total or partial theft and for any of the situations of violation /breach of the contract attributable to the CLIENT.
2.2. To take over the vehicle and return it in the technical and optical condition in which it was taken over, without shortages, with the complete inventory, according to the delivery-receipt protocol.
2.3. To use and drive the vehicle in normal conditions, according to the instructions of use and maintenance issued by the manufacturer and specified in the user manual, to drive only on public roads and to avoid dangerous damaged unsecure and unpaved roads.
2.4. To not make any changes or improvements to the vehicle and/ or replace parts.
2.5 In case of occurrence of an unforeseen event, accident, damage during driving or when the car is parked, fire, natural calamity, disappearance of the vehicle, partial or total theft, to immediately notify (maximum 2 hours) the LESSOR and the Police, for filing the ACCIDENT REPORT (report of findings, annex 2, etc.) regarding causes and circumstances. The CLIENT is obliged to obtain from the traffic police the “repair authorization” (AUTORIZATIA DE REPARATIE) The CLIENT must complete and send in writing a signed declaration within max 6 (six) hours from the occurrence of any event with the exact description of happenings, names adresses of third parties involved and/ or witnesses, also damage report to the car and to any third parties. To not abandon the vehicle in case of technical damage or accident without taking all measures to protect the vehicle against theft or inventory shortages.
2.6. The CLIENT will make all diligences and will cooperate with the LESSOR for completing the damage file, in relation with the insurance company, until the file is properly documented, completed and approved.
2.7. If the vehicle was driven under the influence of alcohol or drugs or other narcotic substances, medicines, the liability for any damages to the car and to third parties, accidents belongs entirely to the CLIENT.
2.8 The CLIENT is held liable and undertakes to pay at the first request the amounts calculated and due for damages produced to the car, depending on the rental package (basis or premium) such as, but not limited to damages due to his fault or by unknown author (cracked / damaged windshield, broken windows, cut tires, damaged rims, engine shield, oil bath, exhaust pipe, lost / damaged wheel covers, damage to the car body including mirrors, damage to the interior space, broken upholstery, damaged plastic components, scratched board, engine damage, gearbox damage, shortages or damage to the car’s inventory, loss of documents, car key, consequences of vandalism, natural catastrophes, etc.). The evaluation of the produced damages and the repair costs (parts, components and workmanship) is made based on the AUDATEX catalog, The CLIENT agrees with this method of evaluation and settlement. Damaged parts and components shall be replaced with new original parts.
2.9. In case of disappearance of the vehicle, the CLIENT is held liable and agrees to pay the rent for the entire period until the authorities (police) confirm the theft and the damage file has been properly completed by the CLIENT.
2.10. In case of theft of the car, the CLIENT is responsible in accordance with the rental package bought (Basis or Premium) but he is obliged to submit to the police and the LESSOR a complete report of the incident, to return the carkey and the car registration.
2.11. To not allow the driving of the vehicle by other persons than those mentioned in the contract, otherwise, in case of any incidents or damages to the car or third parties, the CLIENT will be held responsible to cover immediately all costs related.
2.12. To pay in full the fines received regarding traffic violation on public roads and any fines for irregular parking and all costs resulting from the actions of the local authorities concerning the vehicle, for the period of detention. The CLIENT is liable for any damage caused to third parties by the vehicle that is the object of the contract.
2.13. The CLIENT is obliged to notify the LESSOR in writing of any change of address, telephone number within 24 hours.
2.14. The CLIENT is expressly forbidden to sublease, rent or give the car to third parties. It is forbidden to use the vehicle for taxi purposes, driving school, security and protection activities, transport of dangerous or flammable substances, pushing or towing activities, driving on forest or unpaved roads, loading the car over the permissible limit, illegal activities, leaving the territory of Romania without written consent from the LESSOR. For any of these situations of breach of contract, the CLIENT will be charged by the LESSOR with the amount of 2500 lei, which he will be paid immediately at the first written request.
2.15. Any shortages of fuel will have to be paid by the customer. In case of refuel with wrong fuel, the CLIENT bears all the repair and towing costs as well as the rental price for the period needed to repair the vehicle.
2.16. The CLIENT undertakes to bear and pay in full, at the first request, the value of the vehicle in amount of 9000 Euro plus VAT and all the damages caused to third parties in the following situations:
– total damage due to the CLIENT’S fault, (alcohol, drugs, substances that affect the driving capacity, medicines. others)
– total damage of the car due to the CLIENT’S fault caused by negligent driving such as non-observance of the road traffic signs, traffic light on red, failure to give priority or speeding (with more than 30 km /h above the speed limit allowed on the respective road sector)
– the disappearance / theft of the vehicle including the key and / or car papers (situation not covered by CASCO) or in case the Client does not want / fails to open the theft file with the authorities.
– loss of possession / voluntary renunciation of the vehicle in favor of third parties and / or its retention by the authorities of the Romanian state or by the authorities of another state.
– failure/ refuse to return the vehicle at the end of the rental period for more than 20 days from the date on which it should have been returned. The payment in amount of 9000 Euro plus VAT (equivalent lei at the NBR exchange rate) becomes due on the 21st day from the date of return written in the contract.
2.17. The CLIENT undertakes to bear and pay in full, at the first summons, the repair costs for the damages produced to the vehicle and all damages caused to third parties in the following situations:
– damages/ accident due to the fault of the CLIENT ( alcohol, drugs, substances that affect the driving capacity, medicines. others)
– damages / accident due to the fault of the CLIENT due to the non-observance of the traffic road signs, failure to give priority or speeding (with more than 30 km / h above the speed limit allowed on the respective road sector).
2.18. To bear and pay in full the towing costs of the car to the LESSOR’s premises in case the immobilization of the vehicle is due the the CLIENT’S fault( accident or damage due to fault / improper use of the car)

3. OTHER CLAUSES

3.1. The rental contract may be extended with the written agreement of the parties. The CLIENT’S intention to extend the contract shall be communicated to the LESSOR 24 hours before the expiry of the rental agreement.
3.2. The obligations arising from the contract may exceed the rental period itself, the contract may produce effects even after the moment of returning the car (fines subsequently received by the LESSOR, disputes, disputes arising during the performance of the contract or problems occured and reported when returning the vehicle to the LESSOR, etc.). The responsibilities of the parties cease only after the extinguishment of all mutual obligations even if the vehicle has been returned in the meantime.
3.3. The LESSOR is entitled to terminate the contract and to request the immediate return of the vehicle in the following situations: violation of any of the contractual conditions assumed by CLINET, commencement of criminal prosecution against the CLIENT, or its representatives, death of the client, non-payment of rent due for the possession of the vehicle, starting with the first day for which the rent was not has been paid, the non-observance of one or more obligations assumed by this contract.
3.4. In case of termination of the contract, the CLIENT is obliged to return the vehicle within 6 hours from the moment of termination at the headquarters of the CLIENT in the same condition in which it has been given to him and to pay all amounts due for executing and/ or breaching the contract. The CLIENT cannot request refunds of amounts as rent and / or guarantee in case of breach of the contract.
3.5. The CLIENT is responsible for maintaining the integrity of the vehicle received throughout the entire rental period, until its return.
3.6 . The CLIENT is responsible and has to pay all repair and towing costs in case of damages to the car through wild animals or animals hit on the road, regardless of the insurance of the car.
3.7. The CLIENT declares that he agrees and understands that the vehicle can be removed from his private property or from any place where it is found, with all the goods in it, without opposing in any way the takeover of the vehicle, that he will not consider that this measure is a violation of property or a disturbance of possession and that he will not prevent in any way from bringing it to fulfillment. This clause enters into force at termination or breach of the contract. The LESSOR is not responsible for any goods left/ found in the vehicle at the time of repossession. The CLIENT declares that he undertakes not to leave goods in the car and waives the right to make complaints on this subject.
3.8. The CLIENT undertakes to pay at the first summons and guarantees with his mobile and immovable assets for all the debts arising from this contract as well as for all the damages not covered by the warranty submitted or by the CASCO policy, in case of delay in returning the car, disappearance of the car with key and / or documents or in the case of other violations of the contract or damages caused to the LESSOR.
3.9. Failure to return the vehicle in time, according to the contract and continuing to hold possession without the LESSOR’s written consent represents a serious breach of the contract and falls under the offenses of abuse of trust, deception and theft.in this situation, the LESSOR has the right to file a complaint under art. 238 and 244 of the Criminal Procedure Code, against the CLIENT, or, as the case may be, of his representative. The CLIENT owes and undertakes to pay
200 lei / day for each day of detaining of the vehicle over the contractual term.
3.10. The LESSOR has the right to collect from the CLIENT’s card amounts representing traffic fines and / or other amounts as penalties, damages produced to the vehicle by the CLIENT.
3.11. Any disputes arising from the performance of this contract, which cannot be solved amicably, are within the competence of the courts in Brasov. This contract is an enforceable title, by the will of the parties.

4. TARIFFS FOR ADDITIONAL SERVICES AND FOR INVENTORY SHORTAGES

4.1. Delivery / return of the car to the client’s premises within the limit of 25 km from the company’s headquarters – negotiable, depending on the distance, starting from 50 lei + VAT (within office hours)
4.2. Delivery / return from the customer’s premises within the limit of 25 km – negotiable depending on the distance, starting from 100 lei + VAT (outside office hours)
Office hours Monday- Friday from 09:00- 17:00
4.3. Return of the vehicle at the LESSOR’S premises outside working hours – 50 lei + VAT
4.4. Additional driver – 20 lei + VAT/ day
4.5. Return of a dirty vehicle, which requires cleaning – 80 lei + VAT
4.6. Return of a very dirty vehicle, which requires special cleaning, including upholstery – 250 lei + VAT
4.7. Missing fuel – 7 lei + VAT/ liter plus a fee of 50 lei +VAT
4.8. Key loss – 1500 lei+VAT
4.9. Loss of vehicle registration – 500 lei +VAT
4.10. Loss of car jack – 100 lei +VAT
4.11. Missing / destruction of the spare wheel – 500 lei +VAT
4.12. Loss of medical kit – 60 lei + VAT
4.13. Extinguisher loss – 50 lei + VAT/ pcs
4.14. Signaling triangle loss – 40 lei + VAT/ pcs
4.15. Destruction / damage of one tire – 400 lei + VAT / pcs.
There are always two tires which have to be replaced.
4.16. Loss / destruction of the registration plate – 300 lei + VAT / pcs.
4.17. Destruction / loss of wiper blades – 150 lei / VAT / pcs.
4.18. Wheel cover loss – 110 lei + VAT/pcs.
4.19. Antenna loss – 200 lei + VAT
4.20. Loss/ destruction of a rear view mirror (without mirror housing) – 200 lei + VAT.
4.21. Rear-view mirror damage (including mirror housing) – 900 lei + VAT
4.22. Damages / destructions / vandalism to the exterior and interior car space, following any type of incident / accident due to fault and or with unknown author, are evaluated, calculated and will be paid by the CLIENT according to AUDATEX tariffs for parts and labour.

5. Description of car rental packages / car rental rates

5.1. Basis package by accepting and paying the basis rental fee – the maximum limit of responsibility of the Client is 9000 Ron except for the situations / cases described in art. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 and 2.18.
5.2. Premium package by accepting and paying the premium rental fee – the maximum limit of responsibility of the Client is 1200 Ron except for the situations / cases described in art.2.14, 2.15, 2.16, 2.17 and 2.18.

 ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND MIETBEDINGUNGEN

1.1. Der KUNDE bestätigt, die Bedingungen gelesen und verstanden zu haben und
erklaert sich mit diesen einverstanden. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzen und sind Bestandteil des unterschriebenen Mietvertrages.
1.2. Der KUNDE muss mindestens 22 Jahre alt sein, und im Besitz eines gültigen nationalen oder internationalen Führerscheins seit mindestens zwei Jahren sein.
1.3. Um einen Mietvertrag abschließen zu können muss die natürliche Person im Besitz eines gültigen Führerscheins und eines gültigen Personalausweises sein. Der VERMIETER behält sich das Recht vor, zusätzliche Informationen zur Person des KUNDEN anzufordern. Der Vertreter einer juristischen Person muss in einer rechtsmaessigen Beziehung mit dem von ihm vertretenen Unternehmen stehen (gesetzlicher Vertreter, Angestellter, Bevollmächtigter). Der Vermieter kann zusaetzliche Buergschaften für die ordnungsgemäße Erfuellung des Vertrages beantragen.
1.4. Die Uebergabe/ Rueckgabe des Fahrzeuges erfolgt beim Standort des VERMIETERS. Gegen Entgelt kann jedoch auch ein anderer Ubergabe/ Rueckgabeort vereinbart werden.
1.5. Im BASIS Paket enthalten sind Mietkosten, Haftpflicht-Versicherung, begrenzte CASCO Deckung, Strassenmaut und Abschleppkosten in einem Umkreis von maximal 150 km vom Standort der VERMIETERS, mit Ausnahme der in Art.2.14, 2.15, 2.16, 2.17 und 2.18 aufgefuehrten Ausnahmefaelle. Selbstbeteiligung max.2000 Euro.
Im PREMIUM Paket enthalten sind Mietkosten, Haftpflicht-Versicherung, erweiterte CASCO Deckung, Strassenmaut und Abschleppkosten in einem Umkreis von maximal 300 km vom Standort der VERMIETERS, mit Ausnahme der in Art.2.14, 2.15, 2.16, 2.17 und 2.18 aufgefuehrten Ausnahmefaelle. Selbstbeteiligung max.200 Euro.
1.6. Das gemietete Fahrzeug kann nur vom unterzeichnenden KUNDEN und von anderen im Vertrag als zusätzliche Fahrer eingetragene Personen gefahren werden. Für jeden zusaetzlichen Fahrer wird eine Gebühr von 20 RON / Tag zuzüglich Mehrwertsteuer erhoben. Es werden nicht mehr als zwei zusätzliche Fahrer akzeptiert.
1.7. Die Rückgabe des Fahrzeuges erfolget unter den gleichen Bedingungen, unter denen es übernommen wurde, zu dem vom KUNDEN zusammen mit dem VERMIETER vereinbarten Ort, Datum und Uhrzeit. Die Rückgabe des Fahrzeugs an einem anderen Ort kann nur mit Zustimmung des VERMIETERS erfolgen.
1.8. Der KUNDE bestätigt, die allgemeinen Mietbedingungen und die Bedingungen für die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten, wie auf www.redax-rent.ro veröffentlicht, gelesen zu haben und ist mit diesen einverstanden.
1.9. Das Fahrzeug ist und bleibt Eigentum des Vermieters, wobei der KUNDE das Nutzungs- und Besitzrecht nur für den begrenzten Zeitraum hat, für den der Mietvertrag abgeschlossen und fuer welchen die Miete bezahlt wurde . Eine Überschreitung der Rückgabefrist um mehr als 2 Stunden ohne die schriftliche Zustimmung des VERMIETERS bedeutet einseitige Vertragsverletzung durch den KUNDEN und berechtigt den VERMIETER, sofort die für diese Situation vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen.
1.10. Die Zahlung erfolgt bei Unterzeichnung des Mietvertrages im voraus für die gesamte Mietdauer. Im Falle einer Verlängerung ist die Zustimmung des Vermieters erforderlich, und der Kunde bezahlt den zusätzlichen Mietsatz. Die schon bezahlten Beträge werden nicht zurückerstattet falls der KUNDE das Fahrzeug vor Ablauf der Vertragslaufzeit zurückgeben möchte. Stattdessen kann er bei einer späteren Anmietung von einem Preisnachlass profitieren.
1.11. Zahlungen erfolgen in Lei, per Banküberweisung, mit der Karte oder in bar an der Kasse des Unternehmens, basierend auf der Rechnung / den Rechnungen, die vom VERMIETER ausgestellt wurden.
1.12. Das Fahrzeug wird dem KUNDEN für den gesamten Zeitraum zur Verfügung gestellt, für den der Vertrag abgeschlossen und die Miete bezahlt ist.
1.13 Dem KUNDEN wird zusammen mit dem Fahrzeug ein Schlüssel und die Autopapiere ausgehändigt, um in der Lage zu sein, rechtlich auf allen öffentlichen Straßen in Rumänien fahren zu koennen.
1.14. Das Fahrzeug wird so schnell wie möglich ersetzt, falls technische Mängel auftreten, die nicht dem KUNDEN zu verschulden sind.
1.15 Der VERMIETER ist berechtigt, die Bezahlung jedes Schadens zu verlangen, der auf das Verschulden des KUNDEN zurückzuführen ist, und zwar im Rahmen der von ihm übernommenen Personalhaftung (Basis oder Prämium). Der KUNDE akzeptiert die Kosten fuer den Schaden bei der ersten Vorladung zu decken, wobei der VERMIETER verpflichtet ist, die Kostenaufstellung für Reparaturen und / oder andere Belege vorzulegen. Der KUNDE leistet die Zahlung innerhalb von maximal 48 Stunden von dem Moment der Vorlage des Kostenvoranschlages duch den VERMIETER.
Der VERMIETER ist ebenfalls berechtigt, die Bezahlung für jede der Situationen der Vertragsverletzung durch Verschulden des KUNDEN im Rahmen der von ihm übernommenen Haftung (Basis oder Prämium) zu verlangen und der KUNDE verpflichtet sich, die fälligen Beträge innerhalb von 48 Stunden zu begleichen.
1.17. Der VERMIETER übergibt dem KUNDEN das Fahrzeug sauber, in gutem technischen und optischen Zustand, mit Reifen die der Jahreszeit entsprechen, mit gueltiger Haftpflichtversicherung und bezahlter Strassenmaut fuer Rumaenien.

2.VERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN

2.1.Bei Übernahme des Fahrzeuges muss die Miete fuer den gesamten Mietzeitraum bezahlt werden . Der KUNDE verpflichtet sich ebenfalls alle fälligen Beträge zu bezahlen, welche für die Verlängerung der Mietzeit vorgesehen sind, fuer verspaetete Rueckgabe oder Rueckgabe and einem anderen Ort, Diebstahl, Vertragsverletzung und /oder für die unter Art. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 und 2.18 beschriebenen Situationen.
2.2. Das Fahrzeug zu übernehmen und es in dem selben technischen und optischen Zustand wie bei der Anmietung zurueckbringen, mit dem dazugehoerigen Zubehoer, Schluessel und Autopapiere.
2.3. Das Fahrzeug unter normalen Bedingungen gemäß den vom Hersteller ausgearbeiteten und in der Bedienungsanleitung angegebenen Gebrauchs- und Wartungsanweisungen zu nutzen, nur auf öffentlichen Straßen zu verkehren und gefährliche, beschädigte und unbefestigte Straßen zu meiden.
2.4. Man darf keine Änderungen, Ergänzungen oder Verbesserungen am Fahrzeug vornehmen, Teile ausbauen oder ersetzen.
2.5. Im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses, eines Unfalls, Brandes, Diebstahls, Wild- oder sonstigen Schaeden am Fahrzeug mit oder ohne Drittbeteiligung, unverzüglich die Polizei und den VERMIETER benachrichtigen. Der KUNDE ist verpflichtet eine Unfallmeldung mit Skizze zu erstellen ueber Umstaende und Ursache, mit Namen und Anschrift aller Beteiligten und Zeugen (Befundbericht, Anhang 2 usw.) . Der KUNDE muss von der Polizei die Reparaturgenehmigung (AUTORIZATIE DE REPARATIE) erhalten damit die Reparatur des Fahrzeuges ermoeglich werden kann. Das Fahrzeug darf im Falle eines technischen Schadens oder eines Unfalles nicht verlassen werden ohne die noetigen Sicherheitsmaßnahmen gegen Diebstahl oder Demontage zu treffen .
2.6. Der KUNDE verpflichtet sich mit dem VERMIETER zusammenzuarbeiten und diesen zu unterstuetzten um die Schadensakte mit der Versicherungsgesellschaft zu dokumentieren, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen und alle erforderlichen Erklärungen und Dokumente zur Verfügung zu stellen.
2.7. Falls das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen oder anderen Betäubungsmitteln, Medikamenten gefahren wurde, liegt die Haftung und Verantwortung für verursachte Schäden am Fahrzeug ausschlieslich beim KUNDEN.
2.8 Der KUNDE haftet materiell und verpflichtet sich, bei der ersten Aufforderung die berechneten und fälligen Beträge für Schäden am Fahrzeug zu bezahlen, abhängig von dem Miettarif, für den der Vertrag abgeschlossen wurde (Basis oder Prämium), wie z.B. Schäden, die auf Verschulden oder auf unbekannte Urheber zurückzuführen sind: (zersprungene / beschädigte Windschutzscheibe, zerbrochene Scheiben, beschaedigte Reifen oder Felgen, Motorschutz, , Auspuff, verlorene / beschädigte Radblenden, Karosserieschaeden, Beschädigung/ Zerkratzung des Innenraumes, Polsterung, Kunststoffteile, oder uebermaessige Verschmutzung des Innenraums, Motorschaden, Getriebeschaden aufgrund grober Fahrlaessigkeit, Verlust von Autopapieren, Schlüssel, Folgen von Vandalismus, natürliche Katastophen usw.). Die Bewertung der Sachschäden (Ersatzteile, Reparatur- und Verarbeitungskosten) erfolgt auf der Grundlage des AUDATEX-Katalogs, wobei der KUNDE dieser Bewertungs- und Abrechnungsmethode zustimmt. Beschädigte Teile sind durch neue Originalteile zu ersetzen.
2.9. Im Falle des Verschwindens des Fahrzeugs ist der KUNDE verpflichtet, die im Vertrag festgelegte Miete zu bezahlen, bis die zuständigen Behörden den Diebstahl bestätigen und die Ermittlungen zur Auffindung des Fahrzeuges beginnen.
2.10. Im Falle des Diebstahls des Fahrzeuges durch Unbekannte, haftet der KUNDE im Rahmen des gekauften Mietpaketes (Basis oder Praemium), jedoch ist er verpflichtet unverzeuglich Strafanzeige , Fahrzeugschluessel- und Papiere vorzulegen.
2.11. Wird das Fahrzeug von einer Person gefahren welche im Vertrag nicht als zusaetzlicher Fahrer vermerkt ist, gilt dies als Vertragsverletzung und der KUNDE haftet fuer alle verschuldeten, entstehende Kosten.
2.12. Die Geldstrafen wegen Verstoßes gegen die Verkehrsregeln auf öffentlichen Straßen und unrechtmäßigem Parken sind vollständig und ohne Abzug zu bezahlen. Der KUNDE haftet für alle Schäden, die Dritten durch grob fahrlaessiges handeln entstehen.
2.13. Der KUNDE ist verpflichtet, den Vermieter innerhalb von 24 Stunden schriftlich über jede Änderung der Adresse, Telefonnummer und/oder Firmendaten zu benachrichtigen.
2.14. Dem KUNDEN ist es ausdrücklich untersagt, das Fahrzeug an Dritte weiter zu vermieten, zu verpfänden, zu verschenken zu ueberlassen oder zu uebergeben. Es ist verboten das Fahrzeug für Taxizwecke, Fahrschulzwecke, Sicherheits- und Schutztätigkeiten, Transport von entflammbaren, toxischen, radioaktiven und/ oder anderen gefaehrlichen Guetern, Schiebe- oder Abschlepptätigkeiten, Taetigkeiten die gegen das Gesetz verstoßen. Fahren auf Strand,Wald, Berg- oder unbefestigten Straßen oder auf Strassen deren Zustand ein Risiko fuer das Fahrzeug bedeuten, zu benuetzen. Beladung des Fahrzeugs über die zulässige Grenze hinaus, das Verlassen der Landesgrenzen von Rumänien ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters sind ebenfalls ausdruecklich untersagt. Für jeden dieser Faelle schuldet der KUNDE dem VERMIETER Schadenersatz in Höhe von 2500 Lei, den der bei der ersten schriftlichen Vorladung bezahlen muss.
2.15. Jegliche Kraftstoffmaengel müssen vom Kunden bezahlt werden. Wird der falsche Kraftstoff getankt, trägt der KUNDE alle Reparatur- und Abschleppkosten sowie die Miete für die Zeit der Reparatur des Fahrzeuges.
2.16. Der KUNDE verpflichtet sich, bei der ersten Aufforderung den Wert des Fahrzeuges in Höhe von 9000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und alle Schäden die Dritten in den folgenden Situationen entstehen, welche dem Kunden zuzschreiben sind, vollständig zu tragen und zu bezahlen:
– Totalschaden wegen Alkohol am Steuer, Drogen, Substanzen, die die Reaktionsfähigkeit einschränken, Medikamente, Betaeubungsmittel).
– ordnungswidrige Nutzung: Totalschaden durch Verschuldens des Kunden aufgrund Nichtbeachtung der Verkehrszeichen, Ampel auf Rot, Nichteinräumung von Vorfahrt oder fahren mit überhöhter Geschwindigkeit (mit mehr als 30 kmh über dem zugelassenen Limit fuer den gegebenen Straßenabschnitt )
– Verschwinden / Diebstahl des Fahrzeuges samt Schlüssel und / oder Fahrzeugzulassung, oder falls der Kunde die Diebstahlakte bei den zustaendigen Behörden nicht vollstaendig dokumentiert.
– Verlust des Besitzes / freiwilliger Verzicht auf das Fahrzeug und / oder Beschlagnahmug des Fahrzeuges durch die Behörden des rumänischen Staates oder durch die Behörden eines anderen Staates.
– Rueckgaebeverweigerung des Fahrzeugs nach Ablauf des Mietvertrages und Nutzung der Fahrzeuges ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters fuer laenger als 20 Tage ab dem Datum, an dem es hätte zurückgegeben werden muessen. Die Zahlung in Höhe von 9.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer (verrechnet in Lei zum gegebenen Wechselkurs) ist am 21. Tag ab dem im Vertrag angegebenen Datum der Rückerstattung fällig.
2.17. Der KUNDE verpflichtet sich, bei der ersten Aufforderung den Gegenwert der am Fahrzeug entstandenen Schäden und aller Schäden, die Dritten in den folgenden Situationen zugefügt werden, zu tragen und vollständig zu decken:
– Unfallschaeden durch Verschulden des Kunden (Alkohol am Steuer, Drogen, Substanzen, die die Reaktionsfähigkeit einschränken, Medikamente, Betaeubungsmittel)
– ordnungswidrige Nutzung : Unfallschaeden durch Verschulden des Kunden aufgrund Nichtbeachtung der Verkehrszeichen, Ampel auf Rot, Nichteinräumung von Vorfahrt oder fahren mit überhöhter Geschwindigkeit (mit mehr als 30 kmh über dem zugelassenen Limit fuer den gegebenen Straßenabschnitt ).
2.18. Die Abschleppkosten des Fahrzeuges bis zum Standort des Vermieters zu tragen und vollständig zu bezahlen, falls der Schaden am Fahrzeugs auf den KUNDEN zurückzuführen ist (Unfall oder technische Schäden am Fahrzeug).

3. SONSTIGE KLAUSELN

3.1. Der Mietvertrag kann nach Absprache und mit schriftlicher Zustimmung des VERMIETERS verlängert werden. Die Absicht den Vertrag zu verlängern, wird dem VERMIETER 24 Stunden vor Vertragsablauf mitgeteilt.
3.2. Die Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrag ergeben, können die Mietzeit selber überstreiten, der Vertrag kann auch nach dem Zeitpunkt der Rückgabe des Fahrzeugs Wirkung entfalten (Bußgelder, die dem VERMIETER später zugestellt werden), Streitigkeiten, die auf die Vertragserfüllung zurueckzufuehren sind. aufgetretene und gemeldete Probleme bei der Rückgabe des Fahrzeugs an den Vermieter usw.). Die Verantwortung der Parteien endet erst nach Erlöschen aller gegenseitigen Verpflichtungen, auch wenn das Fahrzeug rechtzeitig zurückgefuehrt wurde.
3.3. Der Vermieter ist berechtigt, den Vertrag einseitig zu kündigen und die sofortige Rückgabe des Fahrzeugs in folgenden Situationen zu fordern: Vertragsverletzung duch den KUNDEN, Einleitung der Strafverfolgung gegen den KUNDEN oder seiner Vertreter, Tod des KUNDEN, Nichtzahlung des Mietpreises, beginnend mit dem ersten Tag, für den die Miete nicht bezahlt ist.
3.4. Im Falle einer Kündigung des Vertrages vor Ablauf der Mietzeit verpflichtet sich der KUNDE das Fahrzeug innerhalb von 6 Stunden ab dem Zeitpunkt der Kündigung am STANDORT des VERMIETERS in demselben technischen und optischen Zustand zu übergeben, in dem es übernommen wurde, und alle geschuldeten und faelligen Beträge zu bezahlen, die sich durch die Vertragsverletzung ergeben haben, so wie im Vertrag festgelegt. Der KUNDE kann im Falle einer einseitigen Vertragsverletzung keine Rückerstattung von schon bezahlten Beträgen sowie Mietpreis und / oder Garantie beanspruchen.
3.5. Der KUNDE haftet vertraglich, zivil- und strafrechtlich für die Unversehrtheit des vertraglich uebernommenen Fahrzeuges während der gesamten Vertragsdauer bis zu dessen Rückgabe an den VERMIETER.
3.6. Abschleppbedingungen und Kosten werden vertraglich festgehalten .
3.7. Der KUNDE erklärt sich damit einverstanden, dass das Fahrzeug im Falle einer Vertragsverletzung von seinem Privateigentum oder von dem Ort, an dem es sich befindet, mit allen sich darin befindlichen Gütern vom VERMIETER wieder in Besitz genommen werden kann, ohne dass er sich in irgendeiner Weise der Übernahme des Fahrzeugs widersetzt, dass er diese Maßnahme nicht als Eigentumsverletzung oder als Störung des Besitzes betracht und dass er solche Ruecknahmeaktion in keiner Weise verhindern wird. Diese Klausel tritt bei Kuendigung des Vertrages in Kraft. Der Vermieter haftet nicht für die sich im Fahrzeug befindliche persoehnliche Habe zum Zeitpunkt der Rücknahme. Der KUNDE verzichtet auf das Recht sich diesbezueglich zu beschweren und kann seine persoehnliche Habe beim VERMIETER unverzueglich und jederzeit abholen.
3.8. Der KUNDE verpflichtet sich, bei der ersten Vorladung mit seinem gesamten Privateigentum für alle Schulden die sich aus diesem Vertrag oder durch Vertragsverletzung ergeben, zu haften und diese unverzueglich und ohne Abzug zu begleichen.
3.9. Das Versäumnis, das Fahrzeug rechtzeitig und am festgelegten Standort vertragsgemäß zurückzufuehren und es ohne schriftliche Zustimmung des VERMIETERS weiterhin in Besitz zu behalten, stellt eine schwerwiegende Vertragsverletzung dar und fällt unter die Straftaten des Vertrauensmissbrauches, des Betruges und Diebstahles. In einer solchen Situation hat der Vermieter das Recht, Beschwerde gemäß Art. 238 und 244 der Strafprozessordnung gegen den KUNDEN oder gegebenenfalls gegen seinen Vertreter einzureichen. Der KUNDE schuldet und verpflichtet sich, 200 Lei / Tag für jeden Tag unrechtmaessigen Besitzes des Fahrzeugs über die Vertragslaufzeit bis zu seiner Rückerstattung als Miete zu bezahlen.
3.10. Der VERMIETER hat das Recht, von der Kreditkarte des KUNDEN Beträge einzuziehen, fuer Verkehrsstrafen und / oder andere Beträge fuer verursachte Schäden, Vertragsverletzung, gemaess Vertragsbestimmungen.
3.11. Alle Streitigkeiten, die sich aus der Erfüllung dieses Vertrages ergeben welche nicht friedlich beigelegt werden können, fallen in die Zuständigkeit der Gerichtshoefe in Brasov.

4. PREISE FÜR ZUSATZLEISTUNGEN UND SCHADENERSATZTARIFE FUER FEHLENDES ZUBEHOER

4.1. Anlieferung/ Abholung des Fahrzeugs zum/ vom Wohnort des Kunden innerhalb von 25 km vom Firmenstandort – verhandelbar, je nach Entfernung, ab 50 Lei + MwSt.(waehrend der Oeffnungszeit);
4.2. Anlieferung/ Abholung des Fahrzeuges zum/ vom Wohnort des Kunden innerhalb von 25 km – verhandelbar je nach Entfernung, ab 100 Lei + MwSt (ausserhalb der Oeffnungszeit);
4.3. Anlieferung/ Abholung des Fahrzeuges beim Firmenstandort ausserhalb der Oeffnungszeit ab 50 Lei + MWSt;
4.4. Zusätzlicher Fahrer – 20 Lei + MWSt. / Tag;
4.5. Kindersitz: 12 lei + MWSt/ Tag
4,6. Rueckgabe eines verschmutzten Fahrzeuges, welches Bereinigung benoetigt – ab 80 Lei + MWSt.
4.7.Rueckgabe eines sehr stark verschmutzten Fahrzeugs, das eine spezielle Reinigung erfordert, einschließlich Polsterung –ab 250 Lei + MWSt.
4.8. Fehlender Kraftstoff – 7 Lei + MWSt. / Liter plus eine Pauschale von 50 lei +MWSt;
4.9. Verlieren des Schlüssels – 1500 Lei + MWSt.
4,10. Verlieren des Fahrzeugscheins – 500 Lei + MWSt.
4,11. Fehlen des Wagenhebers – 100 Lei + MWSt.
4,12. Fehlen / Beschaedigung des Reserverades – 500 Lei + MWSt.
4.13. Fehlen des Verbandskastens – 60 Lei + MWSt.
4.14. Fehlen des Feuerlöschers – 50 Lei + MWSt. /Stueck
4.15. Fehlen des Warndreiecks – 40 Lei + MWSt./Stueck.
4.16. Zerstörung / Beschädigung eines Reifens – 400 Lei + MWSt. / Stk.
Es muessen immer jeweils zwei Reifen ersetzt werden.
4.17. Fehlen / Beschaedigung eines Kennzeichenschildes – 300 Lei + MWSt. / Stk.
4.18. Fehlen/ Beschaedigung der Scheibenwischer – 150 Lei / MWSt. / Stk.
4.19. Fehlende Radabdeckung – 110 Lei + MWSt./Stk.
4.20. Fehlende Antenne – 200 Lei + MWSt
4.21. Fehlen Beschaedigung eines Aussenspiegels (ohne Spiegelgehäuse) – 300 Lei + MWSt
4.22. Beschädigung eines Aussenspiegels (einschließlich des Spiegelgehäuses) – 900 Lei + MWSt.
4.23. Schäden / Zerstörungen / Beschädigungen / Vandalismus desAußen- und Innenraums des Fahrzeugs, nach jeder Art von Vorfall / Unfall aufgrund von Verschulden und oder mit unbekanntem Taeter,werden gemäß AUDATEX-Tarife fuer Ersatzteile und Lohnkosten berechnet.

 1. A GÉPJÁRMŰVEK BÉRLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1.1. Az ÜGYFÉL megerősíti, hogy elolvasta és megértette a jelen feltételeket és egyetért azokkal. Az Általános Szerződési Feltételek kiegészítik az aláírt bérleti szerződést és annak részét képezik.
1.2. Az ÜGYFÉL legalább 22 éves kell legyen és rendelkeznie kell érvényes országos vagy nemzetközi vezetői engedéllyel, illetve legalább 2 év régiséggel.
1.3. A bérleti szerződés megkötése érdekében az ÜGYFÉL természetes személyre szóló érvényes vezetői engedéllyel és személyazonosító igazolvánnyal kell rendelkeznie. A BÉRBEADÓ fenntartja magának a jogot, hogy további információkat kérjen az ÜGYFÉL lakhelyére és/vagy a bérlő személyazonosságát illető egyéb lényeges információkra vonatkozóan. Az jogi személyiséggel rendelkező ÜGYFÉL képviselőjének igazolnia kell, hogy milyen kapcsolatban áll az általa képviselt társasággal(törvényes képviselő, alkalmazott, meghatalmazott). A BÉRBEADÓ minden egyes kéréstől függően garanciákat kérhet a szerződés jó teljesítésére.
1.4. A bérlés a BÉRBEADÓ székhelyén történik. Bizonyos helyzetekben a gépkocsi az ÜGYFÉL címére is kiszállítható az út költségeit fedező pénzösszeg ellenében.
1.5. Az alap bérleti díj tartalmazza a kötelező felelősség –biztosítást, a korlátozott CASCO kár- és baleset -biztosítást, az útdíjat (matricát), a karbantartást és az időszakos műszaki ellenőrzést, a vontatást a BÉRBEADÓ székhelyétől számított 150 km körzetben, a 2.18. cikkelyben foglalt esetek kivételével.
A prémium bérleti díj tartalmazza az kötelező felelősség –biztosítást, a kiterjesztett CASCO kár- és baleset -biztosítást, az útadót (matricát), a karbantartást és az időszakos műszaki ellenőrzést, a Románia területén legfeljebb 300 km körzetben történő vontatást, a 2.18. cikkelyben foglalt esetek kivételével.
1.6. A bérelt járművet csak az aláíró ÜGYFÉL és a szerződésben kiegészítő sofőrként feltüntetett személyek vezethetik. Minden egyes további sofőr után 20 RON/nap plusz ÁFA kiegészítő díjat kell fizetni. Legfeljebb két kiegészítő sofőr kerül elfogadásra.
1.7. A gépjármű kiszállítása és visszaszolgáltatása ugyanolyan körülmények között történik, mint ahogyan az átvételre került, az ÜGYFÉL által a BÉRBEADSÓVAL közösen meghatározott időpontban ennek székhelyén. A gépjármű más helyre történő visszaszállítása csak a BÉRBEADÓ hozzájárulásával lehetséges, és további költségekkel járhat.
1.8. Az ÜGYFÉL megerősíti, hogy elolvasta a www.redax-rent.ro weboldalon közzétett általános bérleti feltételeket és a személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó feltételeket, valamint megértette és elfogadja azokat.
1.9. A gépjármű a BÉRBEADÓ tulajdona és az is marad, az ÜGYFÉL csak arra a meghatározott időtartamra jogosult használni és birtokolni, amelyre a bérleti szerződés megkötésre került. A szerződésben foglalt visszaadási határidő 2 órát meghaladó túllépése a BÉRBEADÓ írásbeli hozzájárulása nélkül az ÜGYÉL egyoldalú szerződésszegését jelenti és feljogosítja a BÉRBEADÓT az erre a helyzetre előírt intézkedések azonnali alkalmazására.
1.10. A fizetés a bérleti szerződés aláírásakor történik, előre, a teljes bérleti időszakra. Hosszabbítás esetén a BÉRBEADÓ beleegyezése szükséges, és a kiegészítő bérleti díjat az ügyfél fizeti meg. A befizetett összegek nem kerülnek visszatérítésre, amennyiben az ÜGYFÉL a szerződéses időtartam lejárta előtt szeretné visszaadni a járművet. Ehelyett egy későbbi bérlésnél árcsökkentést vehet igénybe.
1.11. A kifizetések lejben (RON –ban), banki átutalással, kártyával vagy készpénzzel történnek a társaság pénztárába, a BÉRBEADÓ által kiállított számla(k) alapján.
1.12. A jármű az ÜGYFÉL rendelkezésére bocsátására kerül arra a teljes időszakra, amelyre a szerződést megkötésre és amelyre a bérleti díja megfizetésre került.
1.13. Az ÜGYFÉL részére átadásra kerül egy kulcs a gépkocsihoz, annak papírjai másolatban vagy eredetiben, hogy Románia valamennyi közútján törvényesen közlekedhessen.
1.14. A jármű a lehető legrövidebb időn belül kicserélésre kerül, amennyiben olyan műszaki hiba merül fel, amely nem az ÜGYFÉL –nek tulajdonítható.
1.15. A BÉRBEADÓ jogosult az ÜGYFÉL hibájából eredő károk megtérítését követelni, az általa vállalt felelősség (alap vagy prémium) mértékéig. Az ÜGYFÉL vállalja, hogy a kártérítést az első felszólításra megfizeti, a BÉRBEADÓ köteles lévén javítási költségbecslést és/vagy egyéb igazoló okiratokat benyújtani. Az ÜGYFÉL köteles a kifizetést a becslés benyújtásától számított 48 órán belül teljesíteni.
1.16. A BÉRBEADÓ jogosult az ÜGYFÉL hibájából bekövetkezett szerződésszegés esetén az általa vállalt felelősség (alap vagy díj) erejéig fizetést követelni. A BÉRBEADÓ köteles a szerződésszegésről az ÜGYFELET írásban tájékoztatni és fizetési felszólítást küldeni, az ÜGYFÉL pedig köteles a felszólítástól számított 48 órán belül megfizetni a fizetendő összegeket.
1.17. A BÉRBEADÓ a járművet teljes leltárral, kifogástalan állapotban, műszerfalon levő világítás nélkül, az évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal köteles a Bérlőnek átadni.
1.18. A jármű érvényes kötelező felelősség –biztosítással, érvényes időszakos műszaki ellenőrzéssel és a román területre fizetett útdíjjal együtt kerül átadásra.

2. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Kifizetni a bérleti díjat a jármű átvételekor a teljes szerződéses időszakra. Megfizetni minden, a szerződés alapján esedékes összeget, amely a bérleti időszak meghosszabbítása, a visszaszolgáltatási határidő túllépése és/vagy a 2.14., 2.15., 2.16., 2.17. cikkelyekben foglalt helyzetek, eltűnés, teljes vagy részleges lopás, valamint az ÜGYFÉL részére felróható bármely szerződésszegés/szerződés be nem tartása esetén jár.
2.2. Átvenni a gépjárművet és az átadási–átvételi jegyzőkönyv szerinti műszaki és esztétikai állapotban, hibátlanul, hiánytalanul leltározva visszaadni.
2.3. A járművet normál körülmények között, a gyártó által összeállított és a használati útmutatóban meghatározott használati és karbantartási utasításoknak megfelelően üzemeltetni, kizárólag közutakon közlekedni, és kerülni a veszélyes, sérült és aszfaltozatlan utakat.
2.4. A járművön semmilyen módosítást, kiegészítést vagy fejlesztést nem végezhet. A járművet nem bonthatja le, nem szerelheti szét és/vagy nem cserélheti ki az alkatrészeket.
2.5. Előre nem látható esemény, baleset, menet közbeni vagy parkolási kár, tűz, természeti katasztrófa (ismert/ismeretlen elkövetővel), eltűnés, részleges vagy teljes lopás esetén haladéktalanul (legfeljebb 6 óra) tájékoztatni a BÉRBEADÓT, rendőrségi szerveket, tűzoltóságot vagy az esemény helyszínéhez legközelebbi nyomozó szerveket az esemény okairól és körülményeiről szóló okiratok (jegyzőkönyv, 2. melléklet stb.) elkészítése érdekében. A BÉRBEADÓT az esemény bekövetkezésétől számított legfeljebb 12 órán belül írásban, saját felelősségére tett nyilatkozatban kell értesíteni a történtek pontos leírásával. Műszaki kár esetén a járművet ne hagyja magára lopás vagy meghibásodás elleni kiegészítő biztosítási intézkedések nélkül.
2.6. Az ÜGYFÉL minden szükséges intézkedést megtesz és együttműködik a BÉRBEADÓVAL a káreseti ügyirat kitöltése érdekében, a biztosítótársasággal való kapcsolatban, az ügyirat véglegesítéséig minden szükséges formaságot elkészít, és minden szükséges nyilatkozatot és okiratot rendelkezésre bocsát.
2.7. Amennyiben a gépjármű alkoholos italok vagy kábítószer vagy egyéb kábító hatású anyagok, gyógyszerek hatása alatt került vezetésre, a felelősség az esetleges károkért, sérülésekért, balesetekért teljes mértékben az ÜGYFELET terheli.
2.8. Az ÜGYFÉL anyagi felelősséggel tartozik és köteles az első felszólításkor megfizetni az általa választott bérleti díj (alap vagy prémium) szerint a gépkocsiban okozott károkra kiszámított és esedékes összegeket, így különösen, de nem kizárólagosan az ő hibájából vagy ismeretlen tettes által okozott károkat (repedt/sérült szélvédő, betört ablakok, kilyukadt gumiabroncsok, sérült felnik, felhajtómű sérülése, motorvédő, olajteknő, kipufogó, elveszett/megrongálódott keréktárcsa, karosszéria sérülés, beleértve a tükröket is, belső tér sérülése vagy túlzott szennyeződése, szakadt kárpit, sérült műanyag alkatrészek, karcos műszerfal, motor sérülés, hibás váltó az ügyfél hibájából, hiányzó vagy sérült gépjármű leltár, okiratok, kulcsok elvesztése, vandalizmus, természeti katasztrófák stb.). Az anyagi kár és a javítási költségek (alkatrészek, részegységek és munkadíj) értékelése az AUDATEX katalógus alapján történik, az ÜGYFÉL beleegyezve ebbe az értékelési és elszámolási módba. A sérült alkatrészek és részegységek új eredeti alkatrészekkel kerülnek kicserélésre.
2.9. A gépjármű eltűnése esetén az ÜGYFÉL köteles a szerződésben meghatározott bérleti díjat fizetni mindaddig, amíg az illetékes hatóságok igazolják a lopást, és a káreseti ügyirat az ÜGYFÉL által megfelelően kitöltésre került.
2.10. A biztosítás igénybevétele esetén a fakultatív kár – és lopásbiztosítás értékét a garancia megtartásával, a megállapított és kifizetett felelősség (alap vagy prémium) erejéig újra kiegészíteni.
2.11. Ne engedje, hogy a járművet a szerződésben megjelölt személyektől eltérő személyek vezessék, ellenkező esetben a káresemény bekövetkezése esetén a kártérítés teljes egészében őt terheli.
2.12. A közutakon a közlekedési szabályok megsértése miatt kapott bírságokat, a szabálytalan parkolásból eredő bírságokat és a helyi hatóságok gépjárművel kapcsolatos intézkedéseiből eredő valamennyi költséget a tulajdonjog időtartama alatt teljes egészében megfizetni. Az ÜGYFÉL felel minden olyan kárért, amelyet a szerződés tárgyát képező gépjármű harmadik személyeknek okozott.
2.13. Az ÜGYFÉL köteles a BÉRBEADÓT 24 órán belül írásban értesíteni a címében, telefonszámában és/vagy jogállásában bekövetkezett változásokról.
2.14. Az ÜGYFÉL számára kifejezetten tilos a gépjárművet albérletbe adni, zálogba adni, elidegeníteni, elzálogosítani. Tilos a járművet taxizásra, autósiskolára, biztonsági és védelmi tevékenységre, veszélyes vagy gyúlékony anyagok szállítására, tolatási vagy vontatási tevékenységre, erdei vagy aszfaltozatlan utakon való közlekedésre, a megengedett határérték feletti terhelésre, törvénybe ütköző tevékenységre, Románia területének elhagyására használni a BÉRBEADÓ írásbeli hozzájárulása nélkül. Ezen helyzetek bármelyikéért az ÜGYFÉL 2500 lej (RON) kártérítéssel tartozik a BÉRBEADÓ részére, amelyet az első írásbeli felszólításra kifizet.
2.15. Az üzemanyaghiány az ügyfél által kerül megfizetésre. Más üzemanyaggal történő tankolás esetén az ÜGYFÉL viseli a javítási és vontatási költségeket, valamint a gépjármű rendelkezésre nem állásának napjaira vonatkozó bérleti díjat.
2.16. Az ÜGYFÉL vállalja, hogy az első felszólításra viseli és teljes egészében megfizeti a jármű 9000 euró plusz ÁFA összegű értékét, valamint minden harmadik személynek okozott kárt az alábbi helyzetekben:
– az ügyfél hibájából bekövetkező, a CASCO biztosítás által nem fedezett totálkár (ittas vezetés, kábítószerek, a reakcióképességet korlátozó anyagok, gyógyszerek stb.)
– az ügyfél hibájából eredő totálkár, amely a közúti közlekedési táblák, a piros lámpa figyelmen kívül hagyása, az elsőbbségadás elmulasztása vagy túlzott sebességgel való vezetés (30 km/óra az adott úton megengedett sebességhatár felett) miatt következett be.
– a gépjármű eltűnése/ellopása a kulccsal és/vagy az okiratokkal együtt (a CASCO által nem fedezett helyzet), vagy ha az Ügyfél nem akarja/nem tudja a lopási ügyiratot megnyitni a hatóságokkal, hogy a Bérlő a kárt vissza tudja szerezni a biztosítótársaságtól, ahol a CASCO kötvénnyel rendelkezik.
– a gépjármű birtoklásának elvesztése / erről való önkéntes lemondás és/vagy ennek visszatartása a román állami hatóságok vagy egy másik állam hatóságai által.
– a gépjármű visszaszolgáltatásának elmulasztása / birtoklása a BÉRBEADÓ írásbeli hozzájárulása nélkül több mint 20 napig attól a naptól számítva, amikor a járművet vissza kellett volna szolgáltatni. A 9000 euró plusz az ÁFA (a BNR árfolyama szerint RON–nak megfelelő) összegű kifizetés a szerződésben meghatározott visszaszolgáltatási időpontot követő 31. napon válik esedékessé.
2.17. Az ÜGYFÉL vállalja, hogy az első felszólításkor viseli és teljes egészében megfizeti a járműben okozott károk értékét és minden harmadik személynek okozott kárt az alábbi esetekben:
– az ügyfél hibájából bekövetkezett részleges kár / baleset, amelyre a CASCO biztosítás nem terjed ki (ittas vezetés, kábítószer, a reakcióképességet korlátozó szerek, gyógyszerek, egyéb).
– az ügyfél hibájából bekövetkező részleges kár/ baleset a közlekedési táblák figyelmen kívül hagyása, elsőbbségadás elmulasztása vagy túlzott sebességgel való vezetés (30 km/órás sebességtúllépés az adott úton megengedett sebességhatár felett) miatt.
2.18. A járműnek a BÉRBEADÓ székhelyére történő elvontatásának költségeit viselni és teljes egészében megfizetni, amennyiben a jármű mozgásképtelenné válása neki tulajdonítható (baleset vagy a jármű hibájából / nem rendeltetésszerű használatából eredő kár).